Home >>UG Results

18-01-2019: UG Examinations - M.Ed II Semester Revaluation Results

11-01-2019:UG Examinations - CBCS V Semester(Regular)- Results
 • B.A
 • B.A(Geography)
 • B.A(Philoshopy)
 • B.Com
 • B.Com(Computer Applications)
 • B.Sc
 • B.Sc(Animation)
 • B.Sc(Food Technology)
 • BBA
 • BCA

 • 11-01-2019: UG Examinations - CBCS V Semester(Backlog)- Results
 • B.A
 • B.Com
 • B.Sc
 • B.Com(Vocational)
 • BBA
 • BCA

 • 09-01-2019: UG Examinations - B.Ed, B.P.Ed, D.P.Ed II Semester Revaluation Results

  08-01-2019: UG Examinations - B.Tech I,III,V Semesters(Regular & Backlog)Results
 • I Semester(Regular) 2018-19 AB
 • III Semester(Regular) 2017-18 AB
 • V Semester(Regular) 2016-17 AB
 • I Semester(Backlog) 2017-18 AB
 • III Semester(Backlog) 2016-17 AB

 • 07-01-2019: UG Examinations - B.A LLB & LLB V Semesters - Results
 • BA LLB
 • LLB

 • 07-01-2019: UG Examinations - Yoga One Year Diploma Course(Part Time) - Results

  12-12-2018: UG Examinations - CCS & CS I,II,III Year(2012-13, 2013-14, 2014-15 AB)- Revaluation Results
 • 2012-13 AB
 • 2013-14 AB
 • 2014-15 AB

 • 11-12-2018: UG Examinations - CBCS II Semester(2016-17 AB)- Revaluation Results
 • BA, BBA, BCA
 • B.Com(General)
 • B.Com(Vocational)
 • B.Sc

 • 11-12-2018: UG Examinations - CBCS IV Semester(2016-17 AB)- Revaluation Results
 • BA
 • B.Com(General)
 • B.Com(Vocational)
 • B.Sc
 • BBA
 • BCA

 • 11-12-2018: UG Examinations - CBCS II Semester(2017-18 AB)- Revaluation Results
 • BA
 • B.Com(General)
 • B.Com(Vocational)
 • B.Sc
 • B.Sc(Animation)
 • B.Sc(Forensic)
 • BBA
 • BCA

 • 10-12-2018: UG Examinations - BA LLB and LLB II Semester 2017-18 AB(Regular) - Results
 • BA LLB
 • LLB

 • 10-12-2018: UG Examinations - BA LLB and LLB II Semester 2016-17 AB(Backlog) - Results
 • BA LLB
 • LLB